Căn hộ chung cư nhỏ, có nên thờ Phật?

Thành tâm phụng thờ tổ tiên, cửu huyền thất tổ, lục thân quyến thuộc quá vãng thì được các ngài phò hộ, âm đức được vun bồi vững chắc, khiến gia đạo an ổn.

HỎI: Trước đây tôi ở căn nhà riêng khá rộng rãi và có thờ Phật, nay tôi chuyển sang ở căn hộ trong chung cư. Do căn hộ nhỏ, chỗ thờ Phật không được tôn nghiêm nên tôi dự định không thờ Phật nữa. Vậy tôi nên làm thế nào? Rất mong được quý Báo tư vấn.

(ĐẶNG LỢI)

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

ĐÁP:

Bạn Đặng Lợi thân mến!

Kính tin Tam bảo, thờ Phật (Bồ-tát) và tổ tiên là một trong những phước báu, là căn lành được tích lũy nhiều đời, nay mới có được.

Những gia đình nào kính tin và thành tâm phụng thờ Phật (Bồ-tát) thì được chư Phật gia hộ, chư Bồ-tát độ trì, chư vị Hộ pháp thiện thần che chở, nhờ oai lực của các Ngài khiến cho các loài quỷ thần, các loài phi nhơn xấu ác tránh xa, không làm tổn hại, chẳng dám quấy nhiễu và nhờ đó mà bình an.

Những ai thành tâm phụng thờ tổ tiên, cửu huyền thất tổ, lục thân quyến thuộc quá vãng thì được các ngài phò hộ, âm đức được vun bồi vững chắc, khiến gia đạo an ổn. Mặt khác, việc thờ phụng tổ tiên là biểu hiện của tâm hiếu và hạnh hiếu, đồng thời đó cũng là cách giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống hiếu thảo tốt đẹp, nhân văn của người Việt.

Việc thờ phụng có ý nghĩa quan trọng như thế nên trừ những trường hợp bất khả kháng (ở nhà tạm hay phòng trọ quá nhỏ, quá chật hẹp) còn lại phải nên thờ phụng để được gia hộ, khiến gia đạo bình an. Bạn ở căn hộ chung cư, tuy diện tích nhà khiêm tốn nhưng khéo sắp xếp vẫn đủ không gian để thờ phụng trang nghiêm, ấm cúng.

Bạn nên thiết kế bàn thờ nhỏ gọn, giản đơn (dạng kệ treo tường chẳng hạn), thu hẹp kích thước tranh tượng thờ và các pháp khí, vật dụng thờ cúng cho phù hợp với bàn thờ. Nếu gian thờ nhỏ thì có thể hạn chế thắp nhang, chỉ cúng nước và hoa trái. Phụng thờ Tam bảo và tổ tiên có phước đức to lớn, bạn nên gắng gìn giữ truyền thống tốt đẹp này.